SilverDAT Calculate Pro

SilverDAT Calculate Pro

SilverDAT Calculate Pro е мощнo уеб приложение за изчисляване на разходите за ремонт на превозните средства. Като основа за изчисляването се  прилагат цени на оригинални резервни части и работните стойности на производителите или вносителите.

Идентификация по VIN

SilverDAT Calculate Pro позволява интегрирана идентификация по VIN.

Идентификация на превозното средство и оборудване се основава на 17-цифрен VIN номер чрез автоматична заявка към производителя. Ако липсват данни за VIN идентификация на превозното средство и оборудване, идентификация в SilverDAT  се извършва ръчно. (DAT €uropa-Code ®, текстово търсене или търсене чрез структура от падащи менюта.)

Селектирането в графичната част позволява бързо, лесно и точно идентифициране и маркиране на щетите.

Изчислените резултати могат да бъдат изведени за печат като PDF файл. Също така на разположение е функция за печат на протокол.

Входните данни в SilverDAT Calculate Pro (данни за полица, собственик, автомобил и др.) могат да бъдат въведени ръчно или да бъдат прехвърлени автоматично от съществуващи системи посредством WebService. 

Резултатите от калкулацията също така могат да бъдат директно разпечатани или експортирани за нататъшна обработка (или предоставени като WebService за интеграция)

Услугата SilverDAT Calculate Pro е денонощно достъпна и през почивните дни.